Ποιοί είμαστε

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία μας, με σήμα τον Ανάκυκλο, ξεκίνησε τη δραστηριότητα της  το 1994 με έδρα τη Κατερίνη στο 4ο χλμ Κατερίνης-Ελασσόνας, ως μια από τις ελάχιστες επιχειρήσεις ανακύκλωσης στην Ελλάδα, εκείνη την εποχή.

Το 1997 στήνεται το κέντρο διαλογής, το οποίο είναι και το πρώτο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών πανελλαδικά.

Το 2005 ξεκινάει η συνεργασία με τον φορέα Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α, με το έργο των μπλε κάδων ως το πρώτο ΚΔΑΥ στην Βόρεια Ελλάδα και το δεύτερο ΚΔΑΥ πανελλαδικά, συνεργασία που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Τα επόμενα χρόνια συνάπτεται συνεργασία και με άλλους φορείς όπως με τον φορέα ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών συσκευών.

Το 2010 πιστοποιούμαστε για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαντολλογικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε βάσει των προτύπων και ISO 14001.

Το 2019 ο Ανάκυκλος εξελίσσεται και δημιουργείται η ECOSIP, η εταιρία που χρησιμοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία και αγάπη προς το περιβάλλον (πλέον αποκτά και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα).

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και διαλογής στερεών -μη επικίνδυνων αποβλήτων- στην Ελληνική αγορά. Όλες οι δραστηριότητες μας έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας . 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά αφού συλλεχθούν από τους μπλε κάδους, μεταφέρονται στις ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις μας, με σκοπό την διαλογή τους. Το κάθε υλικό διαλέγεται και αποθηκεύεται ξέχωρα. Τα προς ανακύκλωση υλικά δεματοποιούνται και αποστέλλονται σε μονάδες ανακύκλωσης, όπου θα χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων υλικών.

Πιστοποιήσεις – ISO

Η Ecosip είναι πιστοποιημένη από τους αρμόδιους φορείς και έχει στην κατοχή της πιστοποιητικά σε ισχύ σύμφωνα με τα εξής πρότυπα:

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Άδειες

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται από το νόμο για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπως και ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης συλλογής μη επικίνδυνων υλικών. Οι Δήμοι που συνεργαζόμαστε είναι: Δήμος Κατερίνης, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Δήμος Δίου-Ολύμπου.

Εταιρική ευθύνη

Στην ECOSIP η εταιρική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνυφασμένη με ανώτερες αξίες, όπως η προσφορά, η πηγαία δοτικότητα και η  καθημερινή  συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Με την ίδια κοινωνική και εταιρική ευθύνη και με αγάπη για το μέλλον του τόπου μας αποφασίζουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στην εκπαίδευση, την γαλούχηση και την την ενημέρωση μικρών και μεγάλων, κάποιες φορές  μέσω της φυσικής παρουσίας μας και άλλες μέσω χορηγιών. 

Η Ecosip διοργανώνει

  • ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
  • ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με σχολεία Νομού Πιερίας. 
  • επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της.

 

Η εταιρεία  μας λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την αφύπνιση της οικολογικής ευαισθησίας κυρίως των παιδιών. Στις εκδηλώσεις αυτές ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι να ενημερωθούν τα παιδιά για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

Τέλος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρότρυνσή τους να συμβάλουν στην ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών και να διαμορφώσουν μια νέα, διαφορετική νοοτροπία για το μέλλον.

Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας λειτουργεί στο 4ο χλμ Κατερίνης-Ελασσόνας. Σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έκταση 12 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις 800 m², πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης, εκπαιδεύσεις και έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη απόδοση και ποιότητα των παραγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών.Η πλήρης τεχνολογική οργάνωση, όπως και η πολύχρονη εμπειρία μας, καθιστούν την εταιρεία μας ειδική στους τομείς δραστηριοτήτων της.