Υπηρεσίες

Διαχείριση αστικών αποβλήτων

Αστικά απορρίμματα

Η συγκεκριμένη διαλογή γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (E.E.A.A.) και τους ΟΤΑ στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της εταιρίας μας και τα υλικά που προκύπτουν είναι:

  • Χαρτόνια συσκευασίας
  • Μικτά χαρτιά (Εφημερίδες, περιοδικά, σχολικά βιβλία κτλ)
  • Συσκευασίες αλουμινίου (αναψυκτικά)
  • Συσκευασίες λευκοσιδήρου (κονσέρβες)
  • Συσκευασίες PET
  • Συσκευασίες από PP&PE (απορρυπαντικά κτλ)
  • Γυάλινες συσκευασίες
  • Σκληρά πλαστικά (τελάρα)
  • Μαλακά πλαστικά (Νάιλον διαφόρων αποχρώσεων)
  • Χάρτινη συσκευασία χυμών – γάλακτος (Tetra-pak)

Διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων

Για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις παρέχουμε υπηρεσίες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί και πλαστικό). Είτε με την τοποθέτηση εξοπλισμού -όπου κρίνεται αναγκαίο και εφικτό- είτε με τη συλλογή από ειδικά διαμορφωμένα οχήματα χωρίς τοποθέτηση εξοπλισμού.

Λόγω όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που διαθέτουμε στην Ecosip έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε:

Βεβαίωση πιστοποίησης παραλαβής υλικών αποβλήτων.

Επίσης όλες οι ποσότητες που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Ecosip, δηλώνονται στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ).

Παροχή εξοπλισμού ​

Διαθέτουμε κάδους, press-containers και συναφή εξοπλισμό.

Διαθέτουμε ανοικτού και κλειστού ειδικού τύπου containers χωρητικότητας 7 m³ έως 32 m³ για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση στερεών ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς επίσης και press containers (πρέσες) χωρητικότητας 10 m³

Οι κάδοι, τοποθετούνται σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους. Το μέγεθος και το είδος του κάδου ποικίλει ανάλογα το είδος, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα των προς συλλογή υλικών και τοποθετούνται πλησίον των σημείων παραγωγής τους. Η αποκομιδή και η αντικατάσταση των κάδων γίνεται άμεσα κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει τον παραπάνω εξοπλισμό ανάλογα με τη χρήση και τις εκάστοτε ανάγκες του συνεργάτη. Η μεταφορά και απομάκρυνσή τους από τα σημεία παραγωγής τους γίνεται με ασφαλή τρόπο με οχήματα που διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό και σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Καταστροφές απόρρητων εγγράφων

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή, καταστροφή και ανακύκλωση απόρρητων εγγράφων από Δημόσιες υπηρεσίες, Αστυνομία, Στρατό, ιδιωτικό τομέα κτλ

Στο τέλος της διαδικασίας παρέχεται βεβαίωση καταστροφής και ανακύκλωσης για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.

 

Εκπαιδευτικές δράσεις​

Συνδυάζοντας την ανακύκλωση με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, η Ecosip υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση: χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου & γυαλιού.

Δευτέρα με Παρασκευή μπορούν να επισκεφτούν το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Πιερίας, -κατόπιν ραντεβού- σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να ενημερωθούν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, τα στάδια της και και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. 

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων σχετικά με την ανακύκλωση στους μπλε κάδους.Τα παιδιά μαθαίνουν να ανακυκλώνουν σωστά τα ήδη υπάρχοντα υλικά που έχουν σπίτι τους, και μαθαίνουν πως να αντικαταστήσουν στην καθημερινότητά τους τα πλαστικά μιας χρήσης.

Η εκπαιδευτική δράση υλοποιείται είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε στα εκάστοτε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. 

Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές της δράσης θα λάβουν “Πιστοποιητικό Καλού Ανακυκλωτή” για τη προσπάθεια τους, καθώς και ένα ενθύμιο της επίσκεψης τους στο ΚΔΑΥ, χρηστικό και συμβολικό!

 

Ηλεκτρικές μικροσυσκευές

Βάση συνεργασίας με το φορέα Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

Ηλεκτρονικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θεωρείται ο εξοπλισμός που λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε μικροσυσκευή που μπαίνει στη πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία. Στη κατηγορία εντάσσονται οι οικιακές συσκευές, εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής, καταναλωτικά είδη, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία, ιατροτεχνολογικά προϊόντα κτλ