Τα στάδια της ανακύκλωσης

1. Διαλογή στο σπίτι
Οι δημότες διαχωρίζουν τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από τα οικιακά απορρίμματα και στη συνέχεια τις απορρίπτουν στους ειδικούς μπλε κάδους της ανακύκλωσης, χύμα και όχι σε δεμένες σακούλες. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι καθαρές από υπολείμματα, διπλωμένες και συμπιεσμένες.
2. Αποκομιδή
Ειδικά απορριμματοφόρα του Δήμου συλλέγουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων.
3. Διαλογή στο ΚΔΑΥ
Το περιεχόμενο των μπλε κάδων με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας, μεταφέρεται με ευθύνη του Δήμου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Εκεί πραγματοποιείται η διαλογή, ο διαχωρισμός των συσκευασιών ανά κατηγορία: χαρτί, διάφορα πλαστικά, γυάλινες φιάλες, συσκευασίες από αλουμίνια και λευκοσίδηρο.
4. Δεματοποίηση/Συμπίεση
Στο τελικό στάδιο τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (εκτός από το γυαλί και τον λευκοσίδηρο), δεματοποιούνται και αποστέλλονται σε μονάδες ανακύκλωσης ώστε να γίνουν ξανά νέα χρήσιμα υλικά. Και ο κύκλος της ανακύκλωσης συνεχίζεται!
Previous
Next

Παραγόμενα Υλικά

Τα νέα μας

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα